Incontrol E-Inspecties

De mobiele app voor Scope 10 inspecties

Inspecteer en rapporteer SCIOS Scope 10 keuringen slimmer en sneller met ready-to-go inspectieformulieren.

Incontrol is de meest vertrouwde app voor E-Inspecties

Scope 10 software (NTA 8220) in Incontrol

Als SCIOS-gecertificeerde (of aspirant) inspecteur voer je Scope 10 inspecties uit om de brandveiligheid van elektrisch materieel te beoordelen. Omdat de NEN 1010 en 3410 onvoldoende uitkomst kunnen bieden tegen brandgevaar is de NTA 8220 ontwikkeld als breed gedragen beoordelingsmethodiek.

Onze Scope 10 inspectieformulieren zijn gebaseerd op NTA 8220. Als Scope 10 inspecteur kun jij dus direct aan de slag met onze ready-to-go inspectieformulieren: het inspectieplan, de inspectie en de herinspectie. Daarnaast zijn de offertestaat en het meldingsformulier beschikbaar om je processen nog verder te digitaliseren.

 • Offertestaat
 • Inspectieplan Scope 10
 • Inspectie Scope 10
 • Herinspectie Scope 10
 • Meldingsformulier

Inspectieplan Scope 10

Een SCIOS Scope 10 inspectie bereid je voor met een inspectieplan volgens NTA 8220. Hierbij komen diverse vragen aan bod gesteld in de NTA 8220. Dit zijn vragen over bv. de omvang van de installatie, de aanvullende voorschriften en wanneer de inspectie wordt uitgevoerd.

Met behulp van ons ready-to-go Scope 10 inspectieplan weten jij en je klant wat je voor, tijdens en na de inspectie van elkaar kan verwachten. Na het afronden van het inspectieplan, importeer je eenvoudig de gegevens in de nog uit te voeren inspectie. Zo hoef je gegevens maar één keer in te voeren en werk je slimmer en sneller.

Inspectie Scope 10

De SCIOS Scope 10 inspectie kun je opdelen in een visuele inspectie, een inspectie via metingen en beproevingen en een thermografische inspectie. De geconstateerde afwijkingen, gebreken en defecten classificeer je volgens IB22, opgesteld door Stichting SCIOS. Met behulp van classificaties volgens IB22 stel je het effect vast van gebreken, afwijkingen en defecten.

Met Incontrol E-Inspecties kan je direct je gegevens uit het inspectieplan importeren om met je inspectie aan de slag te gaan. Daarnaast gaan jouw werkzaamheden slimmer en sneller dankzij de automatische classificaties (IB22), spanningsverlies rekentool, de geïntegreerde standaard gebrekenlijst en hulptabellen. Lever vervolgens in een handomdraai kwaliteitsrapporten.

  Herinspectie Scope 10

  Worden er bij een inspectie constateringen gedaan die door een installateur hersteld moeten worden? Dan kun je met een herinspectie de herstelwerkzaamheden beoordelen.

  Door slimme functionaliteiten in Incontrol E-Inspecties worden automatisch de gebreken en alle meetwaardes van de inspectie overgenomen in een herinspectie. Daarnaast creëert onze digitale oplossing een duidelijk overzicht van de nieuwe en oude metingen onder elkaar. Voorkom met de ready-to-go herinspectieformulieren extra handelingen.

  Professionele Rapportages

  Na afloop van de inspectie met de Incontrol E-inspecties ontvangen jij en je klant kwaliteitsrapporten in een handomdraai. Ondertekenen kan direct en het professionele rapport met jouw logo staat voor je klaar.

  Download hier een voorbeeldrapport

  Scope 10 keuringen slimmer en snellen met deze features

  F.A.Q.

  Veelgestelde vragen

  Een SCIOS Scope 10 inspectie is een gecertificeerde methode voor het beoordelen van elektrische installaties en de aangesloten apparatuur op brandveiligheid. Om een SCIOS Scope 10 inspectie uit te voeren is het verplicht om vooraf een Scope 10 inspectieplan te maken.

  Bij een SCIOS Scope 10 inspectie constateert de inspecteur gebreken. Met een standaardgebrekenlijst kun je als inspecteur onderdelen selecteren als er een afwijking zichtbaar is. De gebrekenlijst bestaat uit onderdelen zoals installatiemateriaal, armaturen, vereffening, aardlek, metingen enz.

  De SCIOS Scope 10 inspectie is gebaseerd op de NTA 8220. Scope 10 is in samenwerking met de elektrotechnische brancheorganisaties, SCIOS en de verzekeringsbranche ontwikkeld. Het geeft het brandrisico weer op elektrisch materiaal.

  Het SCIOS Scope 10 examen kun je afnemen bij drie verschillende examenbureau’s. Hieronder vallen Instituut voor Technische Vakexamensm, MaReVin en Parkstad Opleidingen.

  Het SCIOS Scope 10 examen bestaat uit twee onderdelen. Een Theoretische toets met meerkeuze vragen en thermografie toets die beide digitaal worden afgenomen. Het Scope 10 diploma kan pas in ontvangst worden genomen, indien de kandidaat in het bezit is van een Scope 8 diploma.

  Technisch document 14 behoort bij SCIOS Scope 10 en beschrijft de eisen voor de inspectie van elektrisch materieel op brandrisico’s en behoort bij het hoofddocument* en is onderdeel van de deelregeling ‘Elektrisch materieel’.

  *Het volledige hoofddocument kun je terugvinden in het SCIOS portaal.

  Om als medewerker van een SCIOS gecertificeerd bedrijf scope 10 inspecties te mogen uitvoeren is de bevoegdheid voor scope 8 dan, wel een diploma scope 8 verplicht. Jouw bedrijf moet tegenover de Certificatie instelling kunnen aantonen dat het met het SCIOS kwaliteitssysteem werkt en de medewerker moet tegenover de CI kunnen aantonen met dit kwaliteitssysteem te kunnen werken en vakbekwaam is. De Certificatie zal pas toegekend worden aan het bedrijf als aan beide eisen wordt voldaan.

  Als aspirant doorloop je het certificatietraject bij een Certificatie-instelling. De bedrijven die aan een aantal voorwaarden voldoen, zijn ook gerechtigd SCIOS Scope 10 inspecties uit te voeren.

  Ja

  Voor elke inspectie een digitale oplossing

  Klantervaringen met Incontrol E-Inspecties

  60+ organisaties gebruiken Incontrol om hun elektrotechnische inspecties en keuringen uit te voeren. Ontdek hoe deze organisaties slimmer en sneller werken door te digitaliseren met de inspectieformulieren en professionele rapportages.

  Start direct met Incontrol E-Inspecties

  Probeer alle inspecties nu geheel vrijblijvend voor 14 dagen.