Incontrol E-Inspecties

De mobiele app voor Scope 9 inspecties

Inspecteer en rapporteer SCIOS Scope 9 keuringen slimmer en sneller met ready-to-go inspectieformulieren.

Incontrol is de meest vertrouwde app voor E-Inspecties

Scope 9 software in Incontrol

Tijdens een SCIOS Scope 9 inspectie keur jij als inspecteur de aangewezen elektrische apparaten. Hierbij kijk je naar beschadigingen, correcte aansluiting, beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken en de beschikbaarheid van benodigde veiligheidsvoorzieningen. Verder neem je alle constateringen van verrichte metingen en beproevingen op in het inspectierapport. Zo heeft jouw opdrachtgever een volledig overzicht van de staat van de elektrische arbeidsmiddelen.

Met behulp van ons ready-to-go Scope 9 inspectieformulier gaan jouw werkzaamheden slimmer en sneller. Lever vervolgens in een handomdraai professionele rapporten.

 • Offertestaat
 • Inspectieplan Scope 9
 • Inspectie Scope 9
 • Herinspectie Scope 9
 • Meldingsformulier

Inspectieplan Scope 9

De SCIOS Scope 9 omvat een vaststaand inspectieplan. De inhoud van een inspectieplan is per keer anders door de diverse arbeidsmiddelen. Op basis van het plan worden er objectieve kaders vastgesteld over de uitvoering en inhoud van de inspectie.

Met behulp van ons ready-to-go Scope 9 inspectieplan weten jij en je klant wat je voor, tijdens en na de inspectie van elkaar kan verwachten. Na het afronden van het inspectieplan, importeer je eenvoudig de gegevens in de nog uit te voeren inspectie. Zo hoef je gegevens maar één keer in te voeren en werk je slimmer en sneller.

Inspectie Scope 9

De SCIOS Scope 9 inspectie kun je opdelen in twee onderdelen, namelijk de visuele inspectie en een inspectie via metingen en beproevingen. De geconstateerde afwijkingen, gebreken en defecten stel je vervolgens vast in het rapport.

Met Incontrol E-Inspecties kan je direct je gegevens uit het inspectieplan importeren om met je inspectie aan de slag te gaan. Daarnaast gaan jouw werkzaamheden slimmer en sneller dankzij de spanningsverlies rekentool en de geïntegreerde standaard gebrekenlijst. Lever vervolgens in een handomdraai kwaliteitsrapporten.

  Herinspectie Scope 9

  Worden er bij een inspectie constateringen gedaan over de apparatuur die hersteld moeten worden? Dan kun je met een herinspectie de herstelwerkzaamheden beoordelen.

  Door slimme functionaliteiten in Incontrol E-Inspecties worden automatisch de gebreken en alle meetwaardes van de inspectie overgenomen in een herinspectie. Daarnaast creëert onze digitale oplossing een duidelijk overzicht van de nieuwe en oude metingen onder elkaar. Voorkom met de ready-to-go herinspectieformulieren extra handelingen.

  Professionele Rapportages

  Na afloop van de inspectie met Incontrol E-inspecties ontvangen jij en je klant kwaliteitsrapporten in een handomdraai. Ondertekenen kan direct en het professionele rapport met jouw logo staat voor je klaar.

  Scope 9 keuringen slimmer en sneller met deze features

  F.A.Q.

  Veelgestelde vragen

  SCIOS Scope 9 is een methode waarbij de inspecteur elektrische apparaten beoordeelt op schade en veilig gebruik om letsel te voorkomen. Iedere werkgever met elektrische apparatuur is vanuit de Arbowet verplicht om een veilige werkomgeving voor zijn werknemers te waarborgen.

  Bij het beoordelen van elektrische apparatuur zijn een aantal afwijkingen die vaker voorkomen. Met behulp van Incontrol E-inspecties kun je zelf een lijst opstellen met standaard gebreken, zodat je slimmer en sneller jouw werkzaamheden als inspecteur uitvoert.

  Het SCIOS Scope 9 examen kun je afnemen bij drie verschillende examenbureau’s. Hieronder vallen Instituut voor Technische Vakexamens, MaReVin en Parkstad Opleidingen.

  Technisch document 17 behoort bij SCIOS Scope 9 en beschrijft de eisen voor de inspectie van  Meetmiddelen Elektrisch materieel en behoort bij het hoofddocument* en is onderdeel van de deelregeling ‘Elektrisch materieel’. 

  *Het volledige hoofddocument kun je terugvinden in het SCIOS portaal.

  Na het behalen van jouw diploma ben je nog niet SCIOS gecertificeerd. Jouw bedrijf moet tegenover de Certificatie instelling kunnen aantonen dat het met het SCIOS kwaliteitssysteem werkt en de medewerker moet tegenover de CI kunnen aantonen met dit kwaliteitssysteem te kunnen werken en vakbekwaam is. De Certificatie zal pas toegekend worden aan het bedrijf als aan beide eisen wordt voldoen.

  Als aspirant doorloop je het certificatietraject bij een Certificatie-instelling. De bedrijven die aan een aantal voorwaarden voldoen, zijn ook gerechtigd SCIOS Scope 9 inspecties uit te voeren.

  Ja

  Voor elke inspectie een digitale oplossing

  Klantervaringen met Incontrol E-Inspecties

  60+ organisaties gebruiken Incontrol om hun elektrotechnische inspecties en keuringen uit te voeren. Ontdek hoe deze organisaties slimmer en sneller werken door te digitaliseren met de inspectieformulieren en professionele rapportages.

  Start direct met Incontrol E-Inspecties

  Probeer alle inspecties nu geheel vrijblijvend voor 14 dagen.