Met behulp van Incontrol een Risico-inventarisatie (RI&E) uitvoeren

08 februari 2021

Voorkom en verklein de kans op risico's door Incontrol in te zetten voor je RI&E plan.

risico-inventarisatierapport

De veiligheid en gezondheid van je medewerkers op de werkvloer is van groot belang. Vanuit de Arbodienst is het verplicht om een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) plan te hebben voor de organisatie. Met een goede RI&E:

  • Verhoog je het welzijn van het personeel
  • Creëer je een positief imago voor je organisatie
  • Verbeter je de kwaliteit van je product en/of dienst
  • Verlaag je het verzuim van het personeel

Risico’s inventariseren

De eerste stap is om te bepalen welke risico’s er spelen binnen jouw organisatie. Hiervoor maak je een lijst van de risico’s. Deze stap noem je de inventarisatie. Risico’s zijn te onderscheiden in verschillende types: fysieke risico’s, psychosociale risico’s en veiligheidsrisico’s. Met Incontrol kun je eenvoudig digitaal de risico’s verzamelen in een overzichtelijke rapportage.

Evalueren

Zodra alle risico’s in kaart hebt gebracht is het belangrijk om deze in de juiste volgorde te zetten, waarbij de belangrijkste risico’s bovenaan komen te staan. Door handige functionaliteiten van Incontrol kun je bij het inventariseren een risicoklasse opgeven en deze per risicoklasse samenvatten in je rapportage. Voeg ondersteunende vragen toe in het formulier om de risicoklasse beter te bepalen.

Plan van Aanpak

Nu je de risico’s hebt geëvalueerd heb je een to-do lijst opgesteld. In het Plan van Aanpak geef je vervolgens aan welke maatregelen er worden genomen om de risico’s op te lossen. Daarbij is het de regel dat voorkomen beter is dan genezen. Per risico geef je uitgebreid aan hoe het risico kan worden voorkomen of worden verminderd. Stel daarbij vragen als:

  • Welke maatregelen zijn er nodig?
  • Wat is daarvoor nodig?
  • Wie gaat ermee aan de slag en wanneer?
  • Wat zijn de kosten?
  • Wanneer ben je tevreden?

Het is belangrijk om aan te geven wanneer ze zijn ingevoerd, zodat als de Inspectie SZW hiernaar vraagt je het kan aantonen. Door dit vast te leggen in een formulier van Incontrol heb je deze snel paraat.

Toetsen van de RI&E

Voordat je aan de slag kunt met het aanpakken van de RI&E laat je deze toetsen door een gecertificeerde arbodienst/ of deskundige. Ben jezelf gecertificeerd deskundige dan kun je Incontrol ook gebruiken voor het toetsen van een RI&E voor een klant.

Aan de slag

Zodra je RI&E is getoetst en goedgekeurd is het tijd om aan de slag te gaan met de uitvoering van je Plan van Aanpak. Houdt deze regelmatig bij de hand en update deze wanneer nodig, zodat hij altijd actueel is. Alles eenvoudig in dé mobiele oplossing van Incontrol.

Ga aan de slag en ontwikkel je eigen RI&E Instrument met behulp van Incontrol. Neem contact op met onze sales-afdeling voor de mogelijkheden.

Terug naar blog

Start direct met Incontrol

Probeer alle features nu geheel vrijblijvend voor 14 dagen.