Hartog & Bikker

Veiligheid, productiviteit en inzicht.

Bij Hartog & Bikker wordt al vele jaren op meerdere locaties naar volle tevredenheid met Incontrol gewerkt. Dimfie Moorman, Richard Nijpjes en John van Beveren gingen met ons in gesprek en vertelden ons hoe en waarom zij Incontrol inzetten.

Over Hartog & Bikker

Met ruim 160 wagens op de weg in de Benelux en maar liefst 150.000 m² opslagruimte in Nederland doet Hartog & Bikker er alles aan om haar klanten te ontzorgen op het gebied van volumetransport en logistiek. Ze zijn met name gespecialiseerd in de productgroepen glas, blik, karton, pallets, kunststof verpakkingen, isolatiematerialen en andere volumineuze producten.

Zeer breed ingezet

Al enkele jaren wordt er bij Hartog & Bikker gewerkt met Incontrol. Dimfie Moorman, Logistic Engineer vertelt: “Incontrol wordt binnen onze organisatie zeer breed ingezet om processen te digitaliseren en processen beter vast te leggen.”

Dimfie gaat verder: “Binnen Hartog & Bikker was er sprake van een wildgroei aan (Excel) formulieren. Deze data werd veelal op papier geregistreerd en vervolgens in Excel gezet. Dit kostte veel tijd, vergrootte de kans op fouten en was niet uniform. Door de data middels Incontrol direct in de Cloud vast te leggen, is de betrouwbaarheid van de data verbeterd en zijn het aantal administratieve uren sterk verminderd.”

Kwaliteit van de warehouses verbeteren

Over de hele organisatie wordt Incontrol gebruikt om veiligheidsissues vast te leggen en audits uit te voeren om de kwaliteit van onze warehouses te verbeteren. Richard Nijpjes, senior supervisor vertelt hierover: “De uitkomsten van deze audits worden weergegeven in een power-bi dashboard die wordt besproken in overleggen om hierop te kunnen sturen”.

Ook het oplossen van de gesignaleerde veiligheidsissues wordt geborgd vanuit Incontrol. Richard: “De veiligheidsissues worden na vastlegging als case aangemaakt in Incontrol en vervolgens toegekend aan een collega die dit oppakt en oplost. Na het oplossen wordt de case afgemeld waardoor we altijd grip hebben op de opvolging van de cases.”

Vereenvoudigen processen

Ook op de Co-Packing afdeling wordt Incontrol veel ingezet om de activiteiten van medewerkers te registreren en analyseren. John van Beveren, Team Leider Co-Packing vertelt hierover: “We staan hier op de Co-Packing afdeling waar gebruik gemaakt wordt van 2 formulieren. Het eerste formulier (Dagstaat Teamleider) wordt door de teamleiders op de PC ingevuld.”

“Vervolgens wordt de nodige informatie vanuit dit formulier opgehaald in het formulier Dagstaat Operator op de tablet. Deze tablets worden opgehaald door de operators, waarna zij tijdens het werk de nodige informatie in kunnen vullen (zoals verwerkte pallets, eventuele breuk en extra werkzaamheden en de gewerkte tijd wordt geregistreerd).” Zo zijn we altijd op de hoogte van de afgehandelde acties, de productiviteit en onvoorziene gebeurtenissen.

Meer informatie?

Ook meer informatie over de mogelijkheden van Incontrol? Neem dan contact met ons op!

Terug naar klantverhalen

Start direct met Incontrol

Probeer alle features nu geheel vrijblijvend voor 14 dagen.