LMRA en Toolboxmeeting: check met Incontrol de veiligheid op de werkvloer

27 november 2018

De LMRA en Toolboxmeeting zijn twee verplichte onderdelen voor een VCA Certificaat. Beiden hebben het doel om de veiligheid op de werkvloer te bevorderen. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje en kan grote gevolgen hebben voor medewerkers en het bedrijf.

LMRA en toolboxmeeting op een iPad

LMRA neemt risico’s weg

In de nieuwe gepubliceerde VCA*, VCA** en VCA Petrochomie zal de LMRA check worden geïntroduceerd. LMRA staat voor Laatste Minuut Risico Analyse. Dit houdt in dat een werknemer voor aanvang van zijn werkzaamheden een laatste check moet uitvoeren, waarbij de focus ligt op de veiligheidsaspecten van de klus.

Het doel van een LMRA is het wegnemen van risico’s en gevaarlijke omstandigheden op de werkvloer die tot een incident kunnen leiden. De werknemer moet de LMRA zelf uitvoeren, wat het voordeel heeft dat de juiste voorbereidingswerkzaamheden worden getroffen. Er kan pas met de klus worden gestart, als alle gevaren geëlimineerd zijn. De LMRA is dus een pro-actief hulpmiddel om incidenten op de werkvloer te voorkomen

Praten over veiligheid met Toolboxmeetings

Bedrijven met een VCA** certificaat zijn naast de LMRA verplicht om minimaal tien keer per jaar een toolboxmeting met alle medewerkers organiseren. Een toolboxmeting is een werkoverleg om de veiligheid op de werkplek te bevorderen.

Een goede toolboxmeting duurt ongeveer 15 tot 20 minuten en gaat over een actueel onderwerp op de werkvloer. Elke meeting start met het bewust maken van het gevaar en eindigt met werkafspraken die nageleefd moeten worden. De gemaakte afspraken en aanwezigen van de toolboxmeting moeten geregistreerd worden.

LMRA check en Toolboxmeeting in Incontrol

Een LMRA check en een Toolboxmeeting vragen van het bedrijf en medewerkers extra administratieve lasten. Niet iedereen zit daar altijd op te wachten. Om ervoor te zorgen dat de focus toch op de veiligheid blijft te liggen kunnen deze digitaal uitgevoerd worden. Daarmee controleert u veilig en snel de veiligheid in de werkvloer, zonder dat dit extra tijd kost.

Terug naar blog

Start direct met Incontrol

Probeer alle features nu geheel vrijblijvend voor 14 dagen.