Incontrol 4.3.0

Apple (iOS)

Incontrol 4.3.0

03 juli 2023

Grote refactor van alles wat te maken heeft met het opslaan en synchroniseren van Drafts. Bug in async afbeeldingen uploaden verholpen.

Volledig overzicht:

  • Bestanden worden alleen verwijderd als ze minstens 1 dag in de database staan (aanmaakdatum wordt opgeslagen).
  • Volledige synchronisatie (of andere synchronisaties) wordt niet meer gestart als de Drafteditor geopend is.
  • Bij het uploaden van het concept in de Drafteditor wordt de status van het concept niet langer ingesteld op gesynchroniseerd, behalve bij het synchroniseren/uploaden wanneer de gebruiker de Drafteditor afsluit.
  • Foto's die zijn gemaakt of geïmporteerd in de Drafteditor worden nu opgeslagen in een aparte tijdelijke map totdat ze worden verplaatst naar de map Bestanden en er een database-item wordt aangemaakt. Dit betekent dat totdat ze in de Database staan en aan de Drafteditor zijn gegeven, we ze nu in een andere map opslaan dan voorheen. Voorheen sloegen we ze op in dezelfde map als de onderdelen van de Concepteditor, die werd verwijderd bij het sluiten van de Concepteditor. Dit kon soms fouten veroorzaken bij veel foto's. Dit probleem is nu opgelost.
  • Concepten worden op meer plaatsen opgehaald op basis van een ID in plaats van dat ze worden doorgegeven als object.
  • Na het uploaden van een Draft vergelijken we het aantal geüploade bestanden. Als ze niet overeenkomen, werken we de Draft-status niet bij. We doen ook een verzoek voor ontbrekende bestanden om er zeker van te zijn dat de backend alle bestanden heeft.
  • Het downloaden van HTML-bestanden gebeurt nu asynchroon (met 5 gelijktijdige downloads). Dit maakt de synchronisatie sneller.
  • Camera bug verholpen: gedaan-knop hit gebied was te klein op iPad in landschap.
  • Kleine verbeteringen aan de UI.
Alle Apple (iOS) releases van Incontrol

Start direct met Incontrol

Probeer alle features nu geheel vrijblijvend voor 14 dagen.