Incontrol E-Inspecties

De mobiele app voor Scope 8 inspecties

Inspecteer en rapporteer SCIOS Scope 8 keuringen slimmer en sneller met ready-to-go inspectieformulieren.

Plan mijn afspraak

Incontrol is de meest vertrouwde app voor E-Inspecties

Scope 8 software in Incontrol

Scope 8 inspecties zijn veiligheidsinspecties van vaste elektrische installaties. SCIOS Scope 8 inspecties zijn gebaseerd op de NEN 3140, echter gelden er aanvullende kwaliteits- en kenniseisen bij Scope 8. Bij een Scope 8 keuring krijg je met deze aanvullende eisen meer zekerheid dat je jouw werkzaamheden op hoog kwaliteitsniveau uitvoert.

Als E-inspecteur kun je direct aan de slag met je Scope 8 inspectie met onze ready-to-go inspectieformulieren: het inspectieplan, de inspectie en de herinspectie. Daarnaast zijn de offertestaat en het meldingsformulier beschikbaar om je processen nog verder te digitaliseren.

 • Offertestaat
 • Inspectieplan Scope 8
 • Inspectie Scope 8
 • Herinspectie Scope 8
 • Meldingsformulier

Inspectieplan Scope 8

De SCIOS Scope 8 omvat een vaststaand inspectieplan. De inhoud van een veiligheidsinspectie is per keer anders. Op basis van het plan worden er objectieve kaders vastgesteld over de uitvoering en inhoud van de inspectie.

Met behulp van ons ready-to-go Scope 8 inspectieplan weten jij en je klant wat je bij de inspectie van elkaar kan verwachten. Na het afronden van het inspectieplan, importeer je eenvoudig de gegevens in de nog uit te voeren inspectie. Zo hoef je gegevens maar één keer in te voeren en werk je slimmer en sneller.

Inspectie Scope 8

Je start jouw inspectie Scope 8, omdat je goedkeuring hebt gekregen van jouw opdrachtgever voor het inspectieplan. Bij jouw inspectie doe je onder andere controles op de isolatieweerstand bij elk onderdeel van de installatie, de veilige scheiding van verschillende stroomketens en circuitimpedanties met het stroomstelsel. De geconstateerde afwijkingen, gebreken en defecten classificeer je volgens IB22, opgesteld door Stichting SCIOS.

Met Incontrol E-Inspecties kun je direct je gegevens uit het inspectieplan Scope 8 importeren om met je inspectie aan de slag te gaan. Daarnaast gaan jouw werkzaamheden slimmer en sneller dankzij de automatische classificaties (IB22), spanningsverlies rekentool, de geïntegreerde standaard gebrekenlijst en hulptabellen. Produceer in een handomdraai jouw eigen professionele rapporten.

  Herinspectie Scope 8

  Na afloop van de inspectie stel je een rapportage met bevindingen op. Uit dit rapport komen punten die hersteld dienen te worden door een installateur. De herinspectie vindt plaats om de eerdere genoemde punten opnieuw te beoordelen na de werkzaamheden van de installateur.

  Door slimme functionaliteiten in Incontrol E-Inspecties worden automatisch de gebreken en alle meetwaardes van de inspectie overgenomen in een herinspectie. Daarnaast creëert onze digitale oplossing een duidelijk overzicht van de nieuwe en oude metingen onder elkaar. Voorkom met de ready-to-go herinspectie-formulieren extra handelingen.

  Professionele Rapportages

  Na afloop van de inspectie met Incontrol E-inspecties ontvangen jij en je klant kwaliteitsrapporten in een handomdraai. Ondertekenen kan direct en het professionele rapport met jouw logo staat voor je klaar.

  Download hier een voorbeeldrapport

  Scope 8 keuringen slimmer en sneller met deze features

  F.A.Q.

  Veelgestelde vragen

  SCIOS Scope 8 inspectie is een gecertificeerde methode voor het beoordelen van de veiligheid van vaste elektrische installaties. Bij het uitvoeren van de Scope 8 inspectie voldoet jouw klant aan de eisen van de Arbowet en het creëren van een veilige omgeving.

  Bij een SCIOS Scope 8 inspectie constateert de inspecteur gebreken. Met een standaard gebrekenlijst kun je als inspecteur onderdelen selecteren als er een afwijking zichtbaar is. De gebrekenlijst bestaat uit onderdelen zoals installatiemateriaal, armaturen, vereffening, aardlek, metingen enz.

  Een SCIOS Scope 8 keuring is gebaseerd op de Nederlandse norm NEN 3140. Hierbij is de bedrijfsvoering van elektrische installaties de basis. De aanvullende kwaliteits- en kenniseisen bij Scope 8 leveren meer zekerheid dat de werkzaamheden op hoog kwaliteitsniveau zijn uitgevoerd.

  Het SCIOS Scope 8 examen kun je afnemen bij drie verschillende examenbureau’s. Hieronder vallen Instituut voor Technische Vakexamens, MaReVin en Parkstad Opleidingen.

  Door middel van een cursus kun je je goed voorbereiden op de theorie- en praktijktoets. Je kunt een korte cursus bij Parkstad Inspecties of andere opleidingsinstituten volgen. Bij de cursus ontvang je instructies en een practicum.

  Het doel van technisch document 12 is dat inspectiebedrijven onder SCIOS scope 8 certificatie gestandaardiseerde veiligheidsinspecties uitvoeren. TD12 beschrijft de eisen aan de inspectiemethoden en de rapportages.

  Na het behalen van jouw diploma ben je nog niet SCIOS gecertificeerd. Jouw bedrijf moet tegenover de Certificatie instelling kunnen aantonen dat het met het SCIOS kwaliteitssysteem werkt en de medewerker moet tegenover de CI kunnen aantonen met dit kwaliteitssysteem te kunnen werken en vakbekwaam is. De Certificatie zal pas toegekend worden aan het bedrijf als aan beide eisen wordt voldoen.

  Als aspirant doorloop je het certificatietraject bij een Certificatie-instelling. De bedrijven die aan een aantal voorwaarden voldoen, zijn ook gerechtigd SCIOS Scope 8 inspecties uit te voeren.

  Ja

  Voor elke inspectie een digitale oplossing

  Klantervaringen met Incontrol E-Inspecties

  60+ organisaties gebruiken Incontrol om hun elektrotechnische inspecties en keuringen uit te voeren. Ontdek hoe deze organisaties slimmer en sneller werken door te digitaliseren met de inspectieformulieren en professionele rapportages.

  Start direct met Incontrol E-Inspecties

  Probeer alle inspecties nu geheel vrijblijvend voor 30 dagen.

  Plan mijn afspraak